Grupa Inwestycyjna ZAMEL sp. z o.o.
Grupa Inwestycyjna ZAMEL sp. z o.o.
DOTACJE UNIJNE

Przedmiotem projektu była termomodernizacja budynku hali przemysłowej A-11 wraz z zapleczem socjalno-biurowym położonej przy ul. Stoczniowej 2 w Elblągu. 

Inwestycja zakłada poprawę efektywności energetycznej budynku o łącznej powierzchni 2054,00 m.kw. dzięki podniesieniu jego izolacji termicznej, zwiększeniu sprawności systemu grzewczego oraz wykorzystaniu 5 jednostek do wytwarzania energii cieplnej z odnawialnych źródleł energii (OZE). Do pozyskiwania energii z OZE będą służyły pompy ciepła powietrze/woda, zasilające układ centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Projekt zapewni dodatkową zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 0,1 MW, co powinno pokryć zapotrzebowanie na c.o. i c.w.u. w ok. 70 %. Pozostała energia będzie pozyskiwana tak jak dotychczas z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Część budowlana termomodernizacji polega na wymianie pokrycia dachowego w hali produkcyjnej na płyty warstwowe wraz z wymianą świetlika i montażem klap wentylacyjnych w podstawie świetlika; wymianę elewacji północnej na elewację z płyt warstwowych z trzema pasmami przeszkleń. Elewacja południowa, wschodnia i zachodnia zostały docieplone styropianem i pokryte wyprawą.

W części socjalno-biurowej budynku A-11 została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa o parametrach spełniających współczesne normy izolacyjności cieplnej.

Niemniej ważnym elementem termomodernizacji było przeprowadzeie kompleksowej modernizacji systemu ogrzewania polegająca na poprawie izolacji rurociągów, modernizacji węzłów c.o. i c.w.u. oraz montażu 5 pomp ciepła pracujących w układzie kaskadowym, stanowiących podstawowe źródło ciepła. Przy temperaturach zewnętrznych poniżej temperatury efektywnego pozyskiwania ciepła z OZE przy użyciu pomp ciepła, załączy się węzeł cieplny zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej.

 

 

 

Na początku 2009 roku Zarząd spółki podjął decyzję o budowie nowej hali montażowo – magazynowej. Realizacja tego planu umożliwi w kolejnych latach dalszy rozwój firmy, w tym pozwoli na zwiększenie przychodów i rozwinięcie nowych dziedzin działalności jak na przykład obróbka skrawaniem. Dodatkowo podejmowanie tej decyzji wspierały dwa czynniki: kryzys na rynku budowlanym i możliwość dofinansowania inwestycji z funduszy unijnych.

Pod koniec pierwszego kwartału 2009 roku zakończono prace związane z opracowaniem koncepcji hali ( powierzchnia, uzbrojenie ) i wybrano pracownie do opracowania projektów budowlanych i branżowych. Jednocześnie opracowano koncepcję wniosku do Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w celu pozyskania środków finansowych na dofinansowanie inwestycji.

 

Drugi kwartał 2009 roku to czas w którym podjęto decyzje związane z wyborem banku kredytującego przedsięwzięcie, typem suwnicy planowanej do zainstalowania w nowej hali, a także opracowano i przekazano do Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie biznes plan, wniosek i inne dokumenty na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.

 

W trzecim kwartale trwały prace związane z opracowywaniem dokumentacji technicznej inwestycji ( projekty architektoniczne, branżowe, konstrukcyjny, budowlane, itd. ) oraz prowadzono negocjacje z potencjalnymi dostawcami materiałów i urządzeń. IV kwartał to wymiana korespondencji z Urzędami skutkująca wydaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę, podpisywanie umów z dostawcami usług i materiałów, a także był to czas w którym wniosek spółki zyskał pozytywną ocenę i został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa w tym zakresie została zawarta z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego w Olsztynie w dniu 23 grudnia 2009 roku. Umową tą i dofinansowaniem objęty został zakup suwnicy natorowej o udźwigu 40 ton wraz z podtorzem.

Dzięki szansie jaką uzyskała spółka możliwy stał się zakup urządzenia nowoczesnego, optymalnego dla wszystkich zastosowań – głównie przy wykonywaniu operacji montażowych - , a także niezawodnego.