Grupa Inwestycyjna ZAMEL sp. z o.o.
Grupa Inwestycyjna ZAMEL sp. z o.o.

DZIERŻAWA MAJĄTKU

Jesteśmy właścicielami obiektów produkcyjnych i biurowych
położonych w centrum usług przemysłowych Elbląga.

DOŚWIADCZENIE

Zdobyte doświadczenie wykorzystujemy do rozwiązywania problemów naszych klientów.

O FIRMIE

Majątek i siedziba spółki mieści się na obszarze portu morskiego w Elblągu.

Dogodne położenie, w bezpośrednim sąsiedztwie firm takich jak GE Power, FLSmidth MAAG Gear, ELZAM Zamech, SIEMENS, Kromet, bezpośredni dostęp do nabrzeża z możliwością transportu towarów drogą wodną do portów w Gdańsku i Kaliningradzie, stwarzają dobre warunki do nawiązania współpracy dla podmiotów które chciałyby skorzystać z naszej ofert usług, a zwłaszcza oferty inwestycyjnej. Jesteśmy w posiadaniu projektu i pozwolenia na budowę nabrzeżnej wyciągarki do załadunku towarów o masie jednostkowej 200 Ton.