Grupa Inwestycyjna ZAMEL sp. z o.o.
Grupa Inwestycyjna ZAMEL sp. z o.o.
OBSŁUGA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

Spółka świadczy usługi związane z obsługą nieruchomości przemysłowych na rzecz swoich Dzierżawców oraz innych podmiotów. W zakresie obsługi między innymi:

- nadzór i konserwacja instalacji przemysłowych:

  • c.o.,
  • c.w.u.,
  • wentylacyjnych,
  • wod-kan,
  • gazów technicznych,
  • innych mediów transportowanych rurociągami.

- prace remontowo-budowlane, adaptacyjne, 

- przeglądy budowlane budynków.

Różnorodność obsługiwanych instalacji, a także wysokie oczekiwania Klientów dotyczące jakości świadczonych usług obligują pracowników GI ZAMEL do stałego podnoszenia kwalifikacji i wdrażania w życie nowych technologii.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe pozwala nam swobodnie „poruszać się” wśród instalacji w których stosuje się połączenia skręcane, wciskowe, zaciskane, spawane, lutowane (instalacje miedziane), zgrzewane (instalacje z tworzyw sztucznych).