Grupa Inwestycyjna ZAMEL sp. z o.o.
Grupa Inwestycyjna ZAMEL sp. z o.o.
O NAS

Majątek i siedziba spółki mieści się na obszarze portu morskiego w Elblągu.

Dogodne położenie, w bezpośrednim sąsiedztwie firm takich jak GE Power, FLSmidth MAAG Gear, ELZAM Zamech, SIEMENS, Kromet, bezpośredni dostęp do nabrzeża z możliwością transportu towarów drogą wodną do portów w Gdańsku i Kaliningradzie, stwarzają dobre warunki do nawiązania współpracy dla podmiotów które chciałyby skorzystać z naszej ofert usług, a zwłaszcza oferty inwestycyjnej. Jesteśmy w posiadaniu projektu i pozwolenia na budowę nabrzeżnej wyciągarki do załadunku towarów o masie jednostkowej 200 Ton.

Spółka współpracuje z firmami produkcyjnymi świadcząc im usługi zapewniające utrzymanie ciągłości produkcji. Ze względu na naszych Klientów musimy w wielu przypadkach być uniwersalni i gotowi podjąć się realizacji zadań jednostkowych, niemniej jednak specjalizujemy się w bliskim transporcie elementów i urządzeń o ciężarze do 400 Ton oraz w wykonywaniu i nadzorowaniu eksploatacji przemysłowych instalacji technicznych. Ważną rolę w działalności GI Zamel odgrywa dzierżawa nieruchomości