Środki unijne

  Na początku 2009 roku Zarząd spółki podjął decyzję o budowie nowej hali montażowo – magazynowej. Realizacja tego planu umożliwi w kolejnych latach dalszy rozwój firmy, w tym pozwoli na zwiększenie przychodów i rozwinięcie nowych dziedzin działalności jak na przykład obróbka skrawaniem. Dodatkowo podejmowanie tej decyzji wspierały dwa czynniki: kryzys na rynku budowlanym i możliwość dofinansowania inwestycji z funduszy unijnych.

Pod koniec pierwszego kwartału 2009 roku zakończono prace związane z opracowaniem koncepcji hali ( powierzchnia, uzbrojenie ) i wybrano pracownie do opracowania projektów budowlanych i branżowych. Jednocześnie opracowano koncepcję wniosku do Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w celu pozyskania środków finansowych na dofinansowanie inwestycji.

Drugi kwartał 2009 roku to czas w którym podjęto decyzje związane z wyborem banku kredytującego przedsięwzięcie, typem suwnicy planowanej do zainstalowania w nowej hali, a także opracowano i przekazano do Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie biznes plan, wniosek i inne dokumenty na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.

W trzecim kwartale trwały prace związane z opracowywaniem dokumentacji technicznej inwestycji ( projekty architektoniczne, branżowe, konstrukcyjny, budowlane, itd. ) oraz prowadzono negocjacje z potencjalnymi dostawcami materiałów i urządzeń. IV kwartał to wymiana korespondencji z Urzędami skutkująca wydaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę, podpisywanie umów z dostawcami usług i materiałów, a także był to czas w którym wniosek spółki zyskał pozytywną ocenę i został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa w tym zakresie została zawarta z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego w Olsztynie w dniu 23 grudnia 2009 roku. Umową tą i dofinansowaniem objęty został zakup suwnicy natorowej o udźwigu 40 ton wraz z podtorzem.

Dzięki szansie jaką uzyskała spółka możliwy stał się zakup urządzenia nowoczesnego, optymalnego dla wszystkich zastosowań – głównie przy wykonywaniu operacji montażowych - , a także niezawodnego.


Grupa Inwestycyjna ZAMEL
Spółka z o.o.


 
statystyka

Projekt oraz realizacja agencja reklamowa aktywwwni.pl. Wszystkie prawa zasrzeżone. All rights reserved. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie bez zgody autorów bez zezwolenia - zabronione!